הועלו התגמולים למשפחות השכולות ולנכי צה"ל

משפחות שכולות ולנכי צה"ל. התגמולים שהועלו נועדו לטיפול רפואי, לשיקום, להעלאת שיעורי התגמולים לנכה מחוסר-פרנסה ולנכה נצרך, ללימודים לרכישת מקצוע, למענק נישואין ליתום צה"ל, ולחינוך יתומי צה"ל לרכישת מקצוע

ועדת העבודה והרווחה. אישרה השבוע העלאת תגמולי משפחות שכולות ולנכי צה"ל – לפי צווים ותקנות שהוגשו על ידי שר הביטחון בהתייעצות עם שר האוצר.ועד

במסגרת תגמולים אלו יועלו הסכומים למימון צרכים מיוחדים. לטיפול רפואי. לשיקום. ליתומי צה"ל להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית. העלאת שיעורי התגמולים לנכה מחוסר-פרנסה ולנכה נצרך. לימודים לרכישת מקצוע. למענק נישואין ליתום צה"ל. ולחינוך יתומי צה"ל לרכישת מקצוע. השכלה כללית או מקצועית.

טל פורר, נציג היועץ המשפטי של משרד הביטחון. הסביר כי התגמולים עודכנו כל שנה לפי מדד השכר בסקטור הציבורי-קהילתי. בתקופת הקורונה. בשל עלייה חדה מאד במדד זה. הוסכם בין משרד הביטחון לארגוני הנכים והמשפחות השכולות כי הם יועלו בשיעור של 2.45%.

כיום, התגמולים אינם מעודכנים בצורה אוטומטית. ועתה הגיש משרד הביטחון הצעת חוק ממשלתית. שתאפשר בין היתר עדכון אוטומטי. ללא צורך באישור ועדת העבודה והרווחה.

בהתייחס להצעת החוק הממשלתית לטיפול בנכי צה"ל שעברה בקריאה ראשונה. והוגשה בקשה לוועדת הסכמות לקיים בה דיון בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. קרא יצחק פינדרוס (יהדות התורה). להגיע להסכמות שיתייחסו להלומי-הקרב.

יו"ר הוועדה, אפרת רייטן-מרום (העבודה) קראה לוועדת ההסכמות לאשר לוועדה לקיים דיון בהצעה באופן שיאפשר דיון ציבורי ושקוף. ומציאת פתרונות מתאימים לטובת כלל נכי צה"ל.

שירלי פינטו-קדוש (המחנה הממלכתי) הבטיחה לפעול בכנסה הבאה להעלאת התגמולים גם לכלל הנכים.

משפחות שכולות ולנכי צה"ל
צילום: pixabay
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן