מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק הביטוח הלאומי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ"א- 2021 בתמיכתם של 5 חברי כנסת ללא מתנגדים.

אושר סופית: מעסיקי עובדים השוהים בחל"ת יקבלו פטור מתשלום ביטוח לאומי ודמי בריאות

מוצע להעניק פטור למעסיקים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות. עבור עובדים ששהו בחופשה ללא תשלום בעת משבר הקורונה.

כיום מעסיק מחויב לשלם למשך חודשיים דמי ביטוח לאומי. ודמי ביטוח בריאות עבור עובד השוהה בחל"ת. החל מהחודש השלישי. על העובד לשלם את התשלומים בעצמו. כעת, בעקבות משבר הקורונה. מוצע לקבוע כי מעסיקים יקבלו פטור מהתשלומים הנ"ל עבור כל עובד ששהה בחל"ת חודש קלנדרי אחד לפחות בין החודשים אפריל 2020 לאפריל 2021. וזאת מבלי שיפגעו זכויותיהם הסוציאליות של העובדים. עלותו המוערכת של התיקון, היא כ-500 מיליון ₪.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "במצב הדברים הנוכחי, מרביתם של העסקים נאלצו להוציא את כלל עובדיהם או את רובם לחל"ת. וחיוב המעסיקים בתקופת משבר הקורונה. שבה אין להם הכנסות כלל או שהכנסותיהם פחתו משמעותית בתשלום דמי ביטוח בעד עובדיהם שאינם מועסקים בעסק. הטיל על העסקים נטל משמעותי. זאת, על אחת כמה וכמה, במקרים שבהם דמי הביטוח שמשלמים המעסיקים נגזרים מהכנסה העולה. על זו שלפיה שילמו דמי ביטוח ערב הוצאת עובדיהם לחל"ת."

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן